Soalan Lazim Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam

MAKLUMAT UMUM

1. Apakah objektif program Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam ini?
Objektif program biasiswa ini adalah untuk meningkatkan bilangan kemasukan pelajar Bumiputera yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda di institusi-institusi pengajian tinggi awam di Malaysia.

2. Berapakah nilai pembiayaan Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditawarkan?
Nilai biasiswa yang ditawarkan meliputi bayaran penuh yuran pengajian dan perbelanjaan sara hidup sepanjang tempoh pengajian.

3. Adakah YDD mempunyai senarai institusi pilihan untuk permohonan program biasiswa ini?
Biasiswa ini terbuka kepada semua calon lepasan pra-universiti/ diploma/ STPM yang telah mendapat tawaran kursus sarjana muda, atau calon yang akan memulakan pengajian Tahun Kedua, daripada institusi-institusi pengajian tinggi awam di Malaysia dalam senarai berikut:

 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Teknikal Malaysia (UTeM)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

 4. Adakah YDD akan membantu pemohon biasiswa untuk mendapatkan tempat di institusi pengajian tinggi?
Pemohon harus membuat permohonan sendiri ke universiti untuk mendapatkan tawaran kemasukan ke kursus yang dikehendaki.

5. Adakah penerima biasiswa akan terikat untuk bekerja dengan YDD selepas tamat pengajian?
Penerima biasiswa tidak akan terikat bersama YDD setelah tamat pengajian.

6. Bolehkah saya memohon Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam ini untuk pengajian pasca-siswazah di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia?
Biasiswa ini hanya terbuka untuk pengajian sarjana muda sahaja.

SYARAT KELAYAKAN

1. Siapakah yang layak untuk memohon Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam ini?
Pemohon mestilah memenuhi semua kriteria berikut:

 • Bumiputera Malaysia, keutamaan akan diberikan kepada pemohon daripada keturunan Orang Asli di Semenanjung Malaysia dan Bumiputera Sabah dan Sarawak;
 • Jumlah pendapatan keluarga seluruh isi rumah kurang daripada RM4,850 sebulan (muat turun contoh dokumen pengesahan pendapatan);
 • Telah mendapat tawaran daripada institusi pengajian yang berkaitan;
 • Akan mengikuti pengajian sarjana muda untuk kali pertama;
 • Minimum PNGK 3.0 untuk pengajian pra-universiti/ diploma/ STPM bagi pemohon yang akan memasuki Tahun Pertama, ATAU minimum PNGK 3.0 untuk Tahun Pertama bagi pemohon yang akan memasuki pengajian sarjana muda Tahun Kedua;
 • Belum mendapat biasiswa daripadan badan- badan lain; dan
 • Memenuhi ciri-ciri peribadi yang dikehendaki dan kriteria pemilihan lain.

 2. Apakah bidang pengajian yang diliputi oleh Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam?
Biasiswa ini terbuka kepada semua bidang pengajian sarjana muda; keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang mengambil kursus-kursus kritikal untuk pembangunan ekonomi negara atau kursus-kursus yang akan memenuhi permintaan semasa tenaga mahir dalam industri berkemahiran tinggi.

3. Bolehkah pemohon yang mengikuti kursus secara sambilan memohon program biasiswa ini?
Hanya pemohon yang ingin mengikuti pengajian sepenuh masa sahaja yang akan dipertimbangkan.

4. Bolehkah pemohon yang telah memulakan kursus universiti memohon?
Pemohon yang akan memulakan pengajian Tahun Pertama (lepasan pra-universiti/ diploma/ STPM) ATAU pemohon yang akan memulakan pengajian Tahun Kedua sahaja akan dipertimbangkan.

5. Apakah syarat-syarat lain yang mesti dipenuhi oleh pemohon biasiswa?
Pemohon biasiswa yang berjaya perlu memenuhi pemeriksaan perubatan sebelum ditawarkan biasiswa.

PROSES PERMOHONAN

1. Apakah proses permohonan untuk Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam ini?
Apabila tarikh permohonan dibuka, pemohon boleh klik butang Mohon Sekarang di halaman Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam di laman web kami untuk melengkapkan borang permohonan dalam talian dan mengikuti arahan permohonan.  Borang ini hanya tersedia atas talian sahaja.

2. Bagaimanakah pemohon boleh mendapat tahu tarikh tutup permohonan dan sekiranya permohonan mereka telah berjaya?
Pengumuman tempoh permohonan biasiswa dan tarikh tutup akan dimaklumkan di laman web, Facebook, dan Twitter kami. Pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi dalam masa empat minggu selepas tarikh tutup permohonan. Bagi pemohon yang belum mendapatkan tawaran kemasukan akademik, anda perlu untuk mendapatkan tawaran kemasukan terlebih dahulu sebelum memohon biasiswa ini.

3. Apakah yang akan berlaku jika saya tidak memperoleh tempat di mana-mana universiti?
Pemohon perlu menunjukkan bukti tawaran daripada institusi pengajian tinggi awam dan telah memenuhi syarat-syarat kemasukan sebelum ditawarkan biasiswa.

5. Adakah pemohon perlu mengirim sijil dan dokumen sokongan melalui pos ke YDD?
Pemohon perlu memuat naik sijil dan dokumen sokongan semasa melengkapkan borang permohonan atas talian. Pemohon yang disenarai pendek akan diminta untuk menyerahkan salinan asal sijil dan dokumen sokongan apabila dipanggil untuk temuduga.

6. Bolehkah saya membuat rayuan ke YDD sekiranya saya tidak disenarai pendek?
Semua keputusan pemilihan anugerah biasiswa adalah muktamad.

Untuk maklumat lain yang tidak terdapat dalam seksyen Soalan Lazim ini, sila e-mel kami.

© 2023 Yayasan DayaDiri (200901039989 (883134-X)). All rights reserved.