Biasiswa Institusi Pengajian Tinggi Awam

Yayasan DayaDiri menawarkan tajaan untuk pelajar- pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran Tahun Pertama ATAU Tahun Kedua di peringkat sarjana muda di institusi pengajian tinggi awam berikut:

 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Teknikal Malaysia (UTeM)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Syarat Kelayakan:

 • Bumiputera Malaysia, keutamaan akan diberikan kepada pemohon daripada keturunan Orang Asli di Semenanjung Malaysia dan Bumiputera Sabah dan Sarawak;
 • Jumlah pendapatan keluarga seluruh isi rumah kurang daripada RM4,850 sebulan (muat turun contoh dokumen pengesahan pendapatan);
 • Telah mendapat tawaran daripada institusi pengajian yang berkaitan;
 • Akan mengikuti pengajian sarjana muda untuk kali pertama;
 • Minimum PNGK 3.0 untuk pengajian pra-universiti/ diploma/ STPM bagi pemohon yang akan memasuki Tahun Pertama, ATAU minimum PNGK 3.0 untuk Tahun Pertama bagi pemohon yang akan memasuki pengajian sarjana muda Tahun Kedua;
 • Belum mendapat biasiswa daripada badan- badan lain; dan
 • Memenuhi ciri-ciri peribadi yang dikehendaki dan kriteria pemilihan lain.

Klik pada Soalan Lazim untuk maklumat lebih lanjut, atau e-mel kepada kami jika soalan anda tidak terdapat dalam Soalan Lazim.

Nilai Pembiayaan:

Nilai biasiswa yang ditawarkan meliputi bayaran penuh yuran pengajian dan perbelanjaan sara hidup sepanjang tempoh pengajian.

Cara Memohon:

Permohonan kini ditutup. Sila tunggu pengumuman di laman web, Facebook dan Twitter kami untuk tarikh pembukaan permohonan yang akan datang.

© 2023 Yayasan DayaDiri (200901039989 (883134-X)). All rights reserved.